Charter

Wij, BBC-leden, maken deel uit van een business club die opgericht werd in 1988 naar het model van de Britse Clubs. In onze club wordt uitermate veel belang gehecht aan de sociale omgang onder de leden. De Brabant Business Club werd opgericht om voornamelijk Brabantse ondernemers bij elkaar te brengen. Het bevorderen van de persoonlijke relaties is de basis van onze doelstellingen.
Het omgaan met elkaar in een vriendschappelijke sfeer staat er centraal. Deze gemoedelijke sfeer creëert een gunstig klimaat om contacten te leggen, ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

Ons clublokaal bevindt zich in het Kasteel Waalborre te Asse (Parklaan 20). Elke dinsdagavond kunnen de talrijke managers in een ongedwongen sfeer kennis maken met elkaar, hun ervaringen uitwisselen en er eventueel zelfs nieuwe klanten en leveranciers uit eigen streek ontmoeten. De nadruk wordt gelegd op de mens als ondernemer, de activiteiten binnen het bedrijf zijn een toegevoegde waarde.

De samenkomsten beperken zich niet enkel tot aangename clubavonden: initiatieven op economisch, cultureel en sociaal vlak zijn in het programma verweven.

We hebben oog voor het imago van onze club. We kleden ons zakelijk en gaan steeds hoffelijk met elkaar om.
Het regelmatig aanwezig zijn van de leden op dinsdagavond is een bijkomende stimulans voor het bestuur om een platform te creëren waarin de doelstellingen op de meest optimale wijze kunnen verwezenlijkt worden.

De BBC is een club met een missie. Ze wil haar leden helpen zich voortdurend bij te sturen in een steeds veranderende en sneller evoluerende economie. Wij zien vernieuwing en verandering als een uitdaging en een opportuniteit. Het samenzijn van ondernemers uit verschillende sectoren creëert een meerwaarde voor onze leden.