CORONA : MEDEDELINGEN 11.08.20

Datum: 
maa, 31/08/2020 (Gehele dag)

Door de coronamaatregelen kunnen we voorlopig niet vergaderen. Het bestuur had al een mooi programma voorbereid tot het einde van 2020, te beginnen met de openingsreceptie, gevolgd door de algemene vergadering enz. Daarvan gaat dus (voorlopig?) niets door.
Zodra we opnieuw kunnen vergaderen zullen we jullie dadelijk op de hoogte brengen.
Het is onze bedoeling om jullie regelmatig de evolutie mede te delen. Ook op de website (onder ‘activiteiten’) zullen jullie die mededelingen kunnen lezen.

Voorlopig vragen we ook geen lidgeld. Alles zal afhangen van de datum waarop we weer als club kunnen functioneren.
We zullen op dat ogenblik rekening houden met de afgelaste activiteiten om de bijdrage te bepalen.

Intussen kunnen we jullie al nieuws brengen over het bestuur voor het werkjaar 2020-21.
Dit leggen we normaal statutair voor aan de algemene vergadering. Vermits dat nu niet mogelijk is, zal het bestuur in de hiernavolgende samenstelling werken onder voorbehoud van een latere bekrachtiging door de algemene vergadering.

Vooraf vermelden we dat we in het bestuur afscheid nemen van Benny Caelen (einde mandaat) en Rita Morbée (ontslagnemend), die we bedanken voor het goede dat zij voor de club hebben gepresteerd in de voorbije jaren.

Als voorzitter stelt Georges Spilliaert de volgende ploeg voor aan zijn zijde:
Ondervoorzitter Dirk Deceuninck
Secretaris Luc Panis
Penningmeester Robert Waldeyer
Programmaverantwoordelijken Willy Roelandts en Joris Vanderveken.

De functie van secretaris blijft vacant en wordt nu als interim waargenomen. Wie kandidaat is mag het ons melden, zodat de functie opnieuw kan opgesplitst worden en verdeeld tussen secretaris en ceremoniemeester.

Luc Panis Georges Spilliaert
Secretaris Voorzitter

Fotos
foto1: